News

News

メディア掲載

media

Yahoo! JAPAN日本酒71選に「金婚純米大吟醸笑酒来福」を入れていただきました。

 

Yahoo! JAPAN 日本の定番選定委員会が選定する「日本酒71選」に、日本酒スタイリスト島田律子様の御推薦で、お蔭様で「金婚 純米大吟醸 笑酒来福」を入れていただきました。

http://shopping.yahoo.co.jp/edit/sake/item/sake_item_b_003.html